Taller - Beribak

Vaya al Contenido
Experiència amb matrius:

  • Progressives
  • Doble efecte
  • Pont
  • Simples per poca producció

Experiència per materials com:

  • Inox
  • Baquelita
  • Composites
Regreso al contenido