Nota Legal - Beribak

Vaya al Contenido

Amb l'aplicació de la Llei de Protecció de Dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre) i de la Societat dels Serveis de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) de 12 d'octubre de 2002, BERIBAK S.L. - informa:

"A BERIBAK, S.L. tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a BERIBAK, S.L. estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant BERIBAK, S.L., carretera de Torrelles de Llobregat, 40 o a l'adreça de correu electrònic beribak@beribak.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. Entenem dona la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els contractats com a client. "

Serveis

Tots els serveis sol·licitats a BERIBAK, S.L. estan subjectes al consentiment per part del client.

Clients

Tota la informació i les imatges d'aquesta web, son publicades amb el consentiment del propietari i només com publicitat de la seva activitat amb el seu propi benefici. Tenint la possibilitat de modificar o demanar la baixa de totes les seves dades quant vulguin, sol·licitant la mateixa per correu electrònic a
beribak@beribak.com.

Publicitat

La publicitat continguda a la nostra web pertany a empresses especialitzades per a tal fi i per tant, son totalment responsables de la mateixa.

Propietat
L'empresa BERIBAK, S.L. amb nº de CIF M-663732220, és la propietària dels dominis beribak.com, i el seu domicili és a la carretera de Torrelles de Llobregat, 40, de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona.
Regreso al contenido